1. Koppla in allting och starta boxen

2. Välj språk och tidzon och slutför uppdateringen av boxen till den senaste mjukvaran

3. Boxen startar om efter uppdateringen

4. Gå till Settings och sedan till Network

5. Skriv ner MAC Adressen (Kontrollera gärna så att det är samma på Kartongen av din box)

6. Gå till TV i vänstra menyn och ändra alla inställningar så att det blir så här:

Stream Source: Multicast UDPXY Server: MPEG-TS Buffering, msec: 5000 DVR Storage: No storage Timeshift storage: Internal storage Auto-timeshifting: Off Content Source: Web Portal

Nedanför Content Source: Web Portal finns en knapp som det står Setup Web portal. Tryck på den och ställ in följande inställningar:

Portalnamn: IPTVKingz

URL: http://clientportal.stream:8080/c/

Portal Manager:Off

Use Web portal:  Whole System

API Mode: MAG

Sedan trycker du på Apply.

OBS! Vissa nyare TV har svårt att synkronisera Uppdateringsfrekvens (Hertz/FPS) med boxen och då kan ni få s.k FPS LAGG. Detta löser ni genom att gå till Settings – Display och sätta HDMI Auto Framerate till ON


Ifall du köpt ett abonnemang så mailar du oss MAC adressen.

GENVÄGAR FÖR FJÄRRKONTROLL:

Inne i en kanal: Förstoringsglas: Kan ändra språk/undertext (om det finns i kanalen) eller aktivera 3D MENU: Tryck på Aspect Ratio för att ändra bildförhållande t.ex 4:3, 16:9 osv Kugghjul: Öppnar TVIP System Settings Knappen längst ner till vänster: Kan även ändra Aspect ratio i en kanal