För att kunna använda vår IPTV tjänsten fullt ut så behöver du ha en stabil hastighet på www.speedtest.net på minst 10 mbit/s.